UniMoven palveluiden käyttösäännöt

UniMove on Oulussa toimivien korkeakoulujen liikuntapalvelu­kokonaisuus. UniMoven palveluista vastaavat Oulun ammattikorkeakoulu (Oamk) ja Oulun yliopisto. Nämä käyttösäännöt koskevat UniMoven palveluiden käyttäjiä.

YLEISET KÄYTTÖSÄÄNNÖT

Voimassa 1.9.2022 alkaen.

 1. Asiakasryhmät
 2. Kirjautuminen
 3. Liikuntamaksu
 4. Palveluiden kaudet
 5. Vakuutukset
 6. Ilmoittautuminen
 7. Muutoksista ja peruutuksista tiedottaminen
 8. Liikuntatilat
 9. Sanktiokäytäntö

1. Asiakasryhmät

UniMoven liikuntapalveluiden käyttöoikeus on ainoastaan alla luetelluilla asiakasryhmillä niin kauan kuin opiskeluoikeus tai työsuhde on voimassa:

Oulun yliopisto

 • Perus- ja jatkotutkinto-opiskelijat
 • Henkilökunta
 • Vaihto-opiskelijat


Oulun ammattikorkeakoulu (Oamk)

 • Tutkinto-opiskelijat (myös ylempi AMK ja ammatillinen opettajakorkeakoulu)
 • Henkilökunta
 • Vaihto-opiskelijat


Muut korkeakoulut

 • Tutkinto-opiskelijat
  ​​​​​​​

2. Kirjautuminen

UniMoven palveluiden käyttö aloitetaan kirjautumalla palveluiden käyttäjäksi UniMoven nettisivuilla HAKA-kirjautumisen kautta. Kirjautuminen ei velvoita ostamaan liikuntamaksua, mutta se on edellytys palveluiden käytön aloittamiseksi.

3. Liikuntamaksu

UniMoven palveluiden käyttäminen edellyttää liikuntamaksun maksamista. Liikuntamaksun voimassaoloaika näkyy UniMoven mobiilisovelluksessa sekä verkkokaupassa asiakkaan omat tiedot –sivustolla (kohdassa kulkuoikeudet). Käyttöoikeus palveluihin on pystyttävä todistamaan palveluita käytettäessä joko mobiilisovelluksen tai omien tietojen kautta. Palveluiden käyttöoikeus on henkilökohtainen, eikä sitä saa luovuttaa toiselle henkilölle. Henkilö hyväksyy nämä käyttösäännöt, kun hän ostaa verkkokaupasta palveluiden käyttöoikeuden. Samalla henkilö antaa luvan UniMovelle omien henkilötietojensa käsittelyyn. Lue lisätietoa henkilötietojen käsittelystä tietosuojaselosteesta.

Maksettua liikuntamaksua ei palauteta missään tapauksessa.

4. Palveluiden kaudet

UniMoven palveluiden kaudet ovat:

Lukuvuosi 1.9. - 31.8.
Syksy 1.9. - 31.12.
Kevät 1.1. - 31.8.
Kesä 13.5. - 31.8.

Joulun aikaan ja kesäkuukausina (kesä-elokuu) palvelut ovat suppeammat.

5. Vakuutukset

UniMoven palvelut eivät sisällä vakuutusta. Asiakkaan vastuulle jää hankkia sopiva vakuutusturva.

6. Ilmoittautuminen

Jokaiselle ohjatulle tunnille ja palloiluvuorolle ilmoittaudutaan sovelluksen tai nettisivujen kautta. Ilmoittautuminen avautuu 7 vuorokautta ennen tunnin / vuoron alkua. Tarvitset voimassa olevan asiakkuuden ilmoittautumiseen. Sinulla voi olla yhtäaikaisesti enintään 8 vuorovarausta. Esteen sattuessa ilmoittautuminen tulee peruuttaa viimeistään 3 tuntia ennen tunnin alkua, jolloin paikkasi vapautuu muille halukkaille. Ilmoittautuminen tulee vahvistaa ennen tunnin alkua mobiilisovelluksen tai nettisivujen kautta. Vahvistaminen on mahdollista aikaisintaan 90 minuuttia ennen tunnin alkua. Vahvistettujen ilmoittautumisten avulla seuraamme tuntien käyttöastetta, joka vaikuttaa toiminnan suunnitteluun ja kehittämiseen. Seuraamme myös ns. turhia varauksia, joten ethän jätä varattua paikkaa vahvistamatta/peruuttamatta. Jos huomaamme, että varattu paikka jää vahvistamatta/perumatta 5 kertaa lukuvuoden aikana, käyttäjä asetetaan viikon varauskieltoon.

Tapahtumiin ja kursseille ilmoittaudutaan tapahtumakohtaisen ohjeistuksen mukaan.

7. Muutoksista ja peruutuksista tiedottaminen

UniMove pidättää oikeuden muuttaa palvelun käyttöehtoja, sisältöä, toimintaa, yhteistyökumppaneiden tarjouksia, rajoittaa tunneille osallistujien määrää ja perua tunteja vähäisen osallistujamäärän tai muun syyn takia ilman korvausvelvoitetta.

UniMoven palveluiden peruutukset ohjaajan estymisen, tilateknisten syiden tai muiden esteiden vuoksi ilmoitetaan liikuntakalenterissa.

8. Liikuntatilat

Henkilöä, jolla ei ole voimassa olevaa UniMoven asiakkuutta, ei saa päästää liikuntatiloihin. Jos liikkuja hajottaa tai vaurioittaa välineitä, muuta irtaimistoa, kiinteää kalustoa tai rakenteita, hän on velvollinen korvaamaan rikkoutuneet tai vaurioituneet välineet ja irtaimiston. Korvauksista sovitaan tilannekohtaisesti. Mikäli käyttäjä havaitsee välineissä tai tiloissa vaurioita, tulee niistä ilmoittaa UniMoven henkilökunnalle välittömästi.

UniMove ei ole vastuussa liikuntatiloissa tapahtuneista henkilövahingoista tai aineellisista vahingoista, jotka koskevat kävijöitä tai heidän henkilökohtaista omaisuuttaan.

9. Sanktiokäytäntö

Ilman liikuntamaksua palveluita käyttävä henkilö poistetaan palveluiden parista. Käyttö- ja kulkuoikeuden ja käyttösääntöjen väärinkäytöstapauksissa asiakkaan käyttöoikeus palveluihin voidaan peruuttaa ja asiakkaalle voidaan asettaa määräaikainen UniMoven palveluiden osto- ja käyttökielto. Kiellon päätyttyä asiakas voi lunastaa käyttöoikeuden uudelleen maksamalla palveluista hinnaston mukaisesti.

Asiakas asetetaan automaattisesti viikon varauskieltoon, mikäli hän ei ole vahvistanut tunteja / vuoroja, joille on ilmoittautunut eikä myöskään ole perunut niitä. Varauskielto seuraa yhteensä viidestä (5) vahvistamatta / perumatta jääneestä tunnista.